Lucban Vlogs

DJ Chris Tsuper’s 2019 Birthday Celebration in Lucban, Quezon.

DJ Chris Tsuper’s 2019 Birthday Celebration in Lucban, Quezon.

This is the official YouTube Channel of ‘Kambyo King’ , Chris Tsuper. Samahan natin siya sa kanyang adventures and misadventures online! Mula radyo dito naman kakambyo ang hari ng kalsada. Kaya tutok na at mag-subscribe kabisyo!

Related Articles

Back to top button